VOLITVE IN ZBOR ČLANOV Golf kluba Zlati grič

Spoštovane članice in člani!

V letu 2023 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku, upravnemu odboru, nadzornemu odboru in disciplinski komisiji Golf Kluba Zlati grič. Skladno V skladu s 23. členom Statuta Golf kluba Zlati grič objavljamo 
obrazec – IZJAVO O KANDIDATURI ZA FUNKCIJE V UPRAVNEM ODBORU GOLF KLUBA ZLATI GRIČ – klik
Kandidati izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na elektronsko pošto golfklub@zlati-gric.si oz. jo oddajte osebno najkasneje do pričetka skupščine.

Kandidirajo lahko vsi polnoletni člani Golf kluba Zlati grič.

OBRAZEC ZA KANDIDATURO – KLIK
————————————————————————————————

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV

VABILO – klik

skladno z 12. členom statuta  Golf kluba Zlati grič,
 sklicujemo
27. redni letni zbor članov Golf kluba Zlati grič,

v torek, 11. aprila 2023, ob 18. uri
v prostorih sejne sobe Vinske kleti Zlati grič, Škalce 80, Slovenske Konjice

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh potrjevalcev zapisnika
  2. Sprejem dnevnega reda skupščine
  3. Predlog sprememb Statuta Golf kluba Zlati grič (GRADIVO – KLIK)
  4. Obravnava in sprejem Poročila o delu v letu 2022, Finančnega poročila za leto 2022 in poročilo Nadzornega odbora
  5. Razrešitev starega vodstva Golf kluba Zlati grič
  6. Imenovanje volilne komisije
  7. Predstavitev kandidatov za predsednika
  8. Volitve predsednika kluba in kandidatov za organe kluba
  9. Predlog programa dela in finančnega plana za leto 2023
  10. Razno

Ostalo gradivo bo posredovano članom po elektronski pošti in objavljeno sedem dni pred rednim letnim zborom članov tudi na spletni strani www.golfzlatigric.si.

Vljudno vabljeni!

Predsedstvo Golf kluba Zlati grič

Golf klub Zlati grič

Škalce 91

3210 Slovenske Konjice

E-mail: golfklub@zlati-gric.si

Gsm: 051 / 630 444

Trr.: SI56 6100 0000 6451 526

E-Novice

Bodite na tekočem in se prijavite 

na naše e-Novičke

GDPR - Osebni podatki

Vlada je potrdila nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga poslala v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku. ZVOP-2 v slovensko zakonodajo prenaša pravila in spremembe, ki jih uvaja evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Slednja bo sicer v veljavo stopila že 25. maja.

S prijavo na e-novice se strinjate, da lahko vaše osebne podatke uporabimo za obveščanje o novostih in akcijah v našem klubu.

 

(C) Golf klub Zlati grič, 2021